Spring naar inhoud

In september 2019 werd er al geschoten voor de Koning van 2020. Deze wedstrijd werd gewonnen door John Heijmans. Helaas heeft hij door de coronamaatregelen van 2020 en 2021 moeten wachten tot het seizoen 2022 voordat hij mocht uittreden op de schuttersfeesten.

Wij wensen Koning John en zijn Koningin Lisanne een heel mooi schuttersseizoen toe.

Ook dit jaar doet Schutterij St. Barbara weer mee met de Rabo ClubsSupport actie. Als lid van de Rabobank Weerterland en Cranendonck kunt u uw stem uitbrengen op onze vereniging. Voor meer informatie, ga naar de website van de Rabobank.

                         Loterij in deze Corona-crisis!

 

Zoals jullie weten, hebben wij elke maand een trekking van onze loterij. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze maand de trekking uit te stellen. Door de Coronacrisis waarin wij op dit moment zitten, vinden wij het als bestuur niet verantwoord en niet veilig om hiervoor bij elkaar te komen! Wij zullen deze trekking dus op een later moment uitvoeren.

Wanneer deze trekking plaats vindt? Wij zullen hiervoor de regels en adviezen van het kabinet en RIVM naleven.

Wij houden jullie hierover op de hoogte via de website: www.sintbarbaraleveroy.nl en via onze facebookpagina https://www.facebook.com/schutterijsintbarbaraleveroy/

Blijf gezond en hou je aan de voorzorgsmaatregelen, zodat we deze crisis zo snel mogelijk kunnen overwinnen, en de normale dagelijkse dingen weer zo snel mogelijk op kunnen pakken.

 

Namens het bestuur en leden van Schutterij St. Barbara Leveroy.

Op donderdag 12 maart 2020 werd de Algemene Ledenvergadering van schutterij St. Barbara Leveroy gehouden. Voor deze vergadering is de Voorzitter van de schuttersbond EMM, Dhr. Theo Looymans naar Leveroy afgereisd om onze jubilaris Arno Vermij de zilveren medaille en de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Arno is inmiddels al 25 jaar een trouw lid van onze vereniging, waar hij als tamboer en als schutter deelneemt aan de optochten en schietwedstrijden.

Wij willen Arno langs deze weg nogmaals feliciteren en hopen dat hij nog lang met veel plezier deel zal uitmaken van onze vereniging.

 

Kampioen van Leveroy:

Op zondag 25 augustus organiseerde schutterij St. Barbara het jaarlijkse “Dörpssjeete”, oftewel “De Kampioen van Leveroy”! Dit is een wedstrijd waaraan iedereen, die enige binding heeft met Leveroy, mag deelnemen. Er word geschoten met 3-tallen en bij de kaveling gaan diegene die bij het inschieten van de drietallen niet gemist hebben ook nog eens door voor de persoonlijke titel. Door de jeugd werd er met de windbuks geschoten voor de jeugdkampioen.

Op deze zonnige zondagmiddag was het een gezellig druk bezocht evenement aan de schietboom in Leveroy, en onder het genot van een hapje en een drankje werd er fanatiek gestreden tussen de 3-tallen.

Rond 18.00 uur werd er begonnen met de kaveling van de 3-tallen en voor de persoonlijke titel. Na een groot aantal kavelrondes was het winnende 3-tal bekend, en ging de strijd voor de persoonlijke kampioen nog even door. Op een gegeven ogenblik werden de bölkes van 1,5 X 1,5 cm vervangen door de kleinere bölkes van 1 x 1 cm. Bij het invallen van de schemering was het moment dan aangebroken dat de strijd tussen de laatste twee schutters gestreden was.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde middag, die ons ook nog een tweetal nieuwe leden heeft opgeleverd.

De winnaars zijn:

Persoonlijk,     Pieter Schreurs
3-tal,                  Leon Beerens, Harrie Heijnen en Frank Kurstjens
Jeugd,                Siem Corsten

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

 

Zondag 16 Juni 2019.

Dekenaal Schuttersfeest te Leveroy.

Op zondag 16 juni 2019 organiseert Schutterij St. Barbara Leveroy het Dekenale schuttersfeest 2019 van het Dekenaat Heythuysen. Het feestterrein met de kogelvangers ligt aan de Graanmolen 4 te Leveroy. Dit is bij het verenigingsgebouw van SV-Leveroy, Jong Nederland Leveroy en Tennis Vereniging Leveroy, waar we dan ook dankbaar gebruik van mogen maken tijdens het Dekenale schuttersfeest.

Aan dit schuttersfeest zullen de volgende schutterijen deelnemen:

1   Sint Jan Baexem
2   Sint Nicolaas Heythuysen
3   Sint Alegundis Buggenum
4   Sint Petrus Roggel
5   Sint Agatha Haelen
6   Sint Sebastianus Neer
7   Bussenschutten Neer
8   Sint Martinus Horn
9   Sint Paulus Roggel
10 Sint Barbara Leveroy

Opstellen voor de optocht om 13.45 uur. De optocht start om 14.00 uur, en zal vooraf gegaan worden door Fanfare Concordia uit Leveroy.  Aansluitend de opening op het feestterrein.

De optochtroute is:

 • Graanmolen
 • Haver
 • Rogge
 • Pastoor de Fauwestraat
 • Dorpstraat
 • Liesjenshoek
 • Haveshof
 • Leiverse velden/ Rob Hoube paedje
 • Graanmolen

Het defilé is aan de Dorpstraat, net voor het terras van Cafe-zaal Wetemans.

Na de optocht (die ongeveer 1,3 km lang is) en de opening, is om 15.00 uur de start van de beoordelings-, mars- en sollistenwedstrijden.

15.15 uur de start van de schietwedstrijd voor de Dekenale Koning en tevens het inschieten van de buksen door de buksmeesters.

16.00 uur aanvang van het korpsschieten.

Verkeersmaatregelen tijdens het schuttersfeest!

Helaas zijn wij ook genoodzaakt om tijdens dit schuttersfeest een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Hierdoor zullen er wat ongemakken ontstaan voor aanwonenden en voor het doorgaande verkeer in Leveroy. Onze excuses hiervoor

Deze maatregelen betreffen:

 • Parkeerverbod voor de Heerbaan (tussen Swelstraat/Molenstraat en Liesjenshoek) van 12.30 uur tot 23.00 uur
 • Afsluiting van de wegen in de optochtroute met een omleidingsroute vanaf Heythuysen via de Reulisweg, Huitje, Sillenhoek en Kappelstraat. En vanaf Nederweert via de Luitstraat, Swelstraat, Heerbaan, Liesjenshoek, Heerbaan. Deze afsluiting en omleiding is van 14.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom op dit Dekenale Schuttersfeest 2019 te Leveroy.

Op bevrijdingsdag, zondag 05 mei 2019, was het weer tijd om te schieten voor de Pierre Janssen Beker. Dit is een wisselbeker die beschikbaar is gesteld door de nabestaanden van ons oud lid Pierre Janssen (Plicht Pierre). Voor deze beker mogen de familie Janssen, familie Delissen en alle leden van Schutterij St. Barbara Leveroy mee schieten. Helaas waren er dit jaar erg veel afmeldingen van de families, en ook het slechte weer zorgde ervoor dat er geen heel groot deelnemersveld was.
Na het verwelkomen van de deelnemers, met een kopje koffie en een stuk vlaai, werden de deelnemerslijsten ingevuld en werd begonnen met schieten. 3 schoten per schutter per ronde. Iedereen mocht 3 rondes schieten, en hierna begon het kavelen voor de 11 schutters die nog geen missers hadden gehad. Elk

e kavelronde waren er wel 1 of meerdere uitvallers. Als laatste van de familie Janssen was het Fabiënne Janssen die genoegen moest nemen met de 5e plaats, en ging de strijd verder tussen 4 schutters van St. Barbara. De 4e plaats werd behaald door Frank Vermij, de 3e Plaats was voor Frits Reemers. De strijd voor de 1e en 2e plaats was daarna ook snel beslist. Peter Kempen miste ook en gaf hiermee de 1e prijs en de wisselbeker aan Elly Reemers.
Elly, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Koning-schieten 2019:

Op zondag 30 september was het weer tijd om te gaan schieten voor de nieuwe Koning voor het seizoen 2019. We verzamelden ons om 13.00 uur bij ons clublokaal aan de Sillenhoek. Nadat we allemaal een bakkie koffie of thee hadden genuttigd, werd het tijd om de trommen om te hangen en op te stellen voor vertrek richting de Onderweg om onze aftredende Koning Hettie en haar begeleider William op te gaan halen. Na een korte optocht, waar onze nieuwe bordjesdrager Fer 

Metsemakers zijn debuut maakte, kwamen we aan op de Onderweg waar we hartelijk ontvangen werden door Koning Hettie en begeleider William. Onder een stralende zon genoten we van een lekkere koude versnapering en konden we even uitrusten alvorens weer in optocht terug te gaan naar het clublokaal. Eenmaal gearriveerd aan de schietboom werd Hettie ontdaan van haar Koninklijke attributen en kon de strijd beginnen voor de nieuwe Koning. Na een lange strijd ( we hadden wel een heel eigenwijze vogel die maar niet wou vallen!) van meer dan 200 schoten, was het uiteindelijk een raak schot van Glenn Heijmans dat de vogel naar beneden haalde.


Bij de jeugd werd er natuurlijk ook fanatiek gestreden voor de titel van Jeugdkoning 2019. De jeugd voerde de strijd met de luchtbuks en schoten op een met bölkes omringde vogel. Na enkele missers maar ook veel rake schoten was het ons meest verse lid, Fer Metsemakers die het winnende bölke wist af te schieten.
Glenn en Fer, van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Verder willen wij iedereen een mooi, gezellig en sportief seizoen 2019 toe wensen.