Spring naar inhoud

Potgrond-actie Schutterij St Barbara

Ook dit jaar komen we weer graag bij u aan de deur voor het verkopen van potgrond. Dit doen we  op zaterdag 18 maart a.s. vanaf 10 uur. Dan zullen leden van onze vereniging bij u aanbellen en natuurlijk de potgrond aanbevelen.

De potgrond kost € 6.00 per zak van 50 liter. Wij vragen u de potgrond bij levering contant af te rekenen. Wel kunt u de potgrond bestellen via de mail st.barbara.leveroy@gmail.com en betalen op rekeningnummer NL76RABO0128401273. Dit kan t/m donderdag 16 maart. Hij wordt dan bij u aan de deur afgeleverd.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen, alvast heel veel dank hiervoor.

De rest van het jaar kunt u potgrond van de schutterij kopen bij het schutterslokaal.

Of op afspraak met een van de bestuursleden.

Roel Beenders telnr. 0628312922. John Heijmans 0650563593

.

 

Bestuur en leden schutterij St. Barbara.

Op zondag 18 september 2022 zal onze vereniging deelnemen aan het LDS te Nederweert. Aanvang is om 11.00 uur, en rond 12.30 zal de optocht door de straten van Nederweert trekken. Aansluiten zullen 2 Dames-drietallen onze vereniging vertegenwoordigen tijdens de schietwedstrijden.

Voor meer informatie, kijk op de facebook pagina van "stichting limburgs dames schuttersfeest".

Veel succes gewenst voor onze dames!

WIE WORDT ER KAMPIOEN VAN
LEVEROY ?

Aan de inwoners van Leveroy.

Op zondag 31 juli 2022 organiseert Schutterij St. Barbara drietal- en persoonlijk kampioenschieten. Dit gebeurt bij het clublokaal van de
schutterij aan de Sillenhoek. Iedere inwoner van Leveroy wordt uitgenodigd om hier met familie, vrienden en/of collega's aan deel te nemen.
Kampioen worden kan alleen iemand die woont of geboren is in Leveroy en geen lid is van de OLS Federatie. Bij de drietallen mag per drietal een
schutter van St. Barbara opgesteld worden.
We beginnen om 14.30 uur en de kaartverkoop stopt om +/- 17.30 uur. Dit gebeuren vind plaats met de zware buks van de schutterij. Heb je hier altijd al eens mee willen schieten dan is dit je kans. Je mag mee doen vanaf groep acht van de basisschool. De kosten hiervan zijn € 2.00 p.p. per kaart. Voor de jeugd t/m 16 jaar is dit € 1.00 p.p. per kaart
Een reglement voor deze wedstrijden is op het terrein aanwezig.

LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT.

Wie wordt er jeugdkampioen?

Gelijktijdig met het kampioen schieten met de grote buks wordt er ook geschoten voor een jeugd kampioen van Leveroy. Dit gebeurt met de kleine buks van de schutterij (wedstrijd luchtbuks).
Hieraan kun je deelnemen t/m 14 jaar. Ieder kind dat zelf de buks kan hanteren kan hier aan meedoen en dit is helemaal gratis.
Je kunt hier een mooie blijvende herinnering mee verdienen.

Bestuur en leden van schutterij St. Barbara hopen u te mogen begroeten op dit kampioenschieten en wensen u veel succes.

In september 2019 werd er al geschoten voor de Koning van 2020. Deze wedstrijd werd gewonnen door John Heijmans. Helaas heeft hij door de coronamaatregelen van 2020 en 2021 moeten wachten tot het seizoen 2022 voordat hij mocht uittreden op de schuttersfeesten.

Wij wensen Koning John en zijn Koningin Lisanne een heel mooi schuttersseizoen toe.

Ook dit jaar doet Schutterij St. Barbara weer mee met de Rabo ClubsSupport actie. Als lid van de Rabobank Weerterland en Cranendonck kunt u uw stem uitbrengen op onze vereniging. Voor meer informatie, ga naar de website van de Rabobank.

                         Loterij in deze Corona-crisis!

 

Zoals jullie weten, hebben wij elke maand een trekking van onze loterij. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze maand de trekking uit te stellen. Door de Coronacrisis waarin wij op dit moment zitten, vinden wij het als bestuur niet verantwoord en niet veilig om hiervoor bij elkaar te komen! Wij zullen deze trekking dus op een later moment uitvoeren.

Wanneer deze trekking plaats vindt? Wij zullen hiervoor de regels en adviezen van het kabinet en RIVM naleven.

Wij houden jullie hierover op de hoogte via de website: www.sintbarbaraleveroy.nl en via onze facebookpagina https://www.facebook.com/schutterijsintbarbaraleveroy/

Blijf gezond en hou je aan de voorzorgsmaatregelen, zodat we deze crisis zo snel mogelijk kunnen overwinnen, en de normale dagelijkse dingen weer zo snel mogelijk op kunnen pakken.

 

Namens het bestuur en leden van Schutterij St. Barbara Leveroy.

Op donderdag 12 maart 2020 werd de Algemene Ledenvergadering van schutterij St. Barbara Leveroy gehouden. Voor deze vergadering is de Voorzitter van de schuttersbond EMM, Dhr. Theo Looymans naar Leveroy afgereisd om onze jubilaris Arno Vermij de zilveren medaille en de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Arno is inmiddels al 25 jaar een trouw lid van onze vereniging, waar hij als tamboer en als schutter deelneemt aan de optochten en schietwedstrijden.

Wij willen Arno langs deze weg nogmaals feliciteren en hopen dat hij nog lang met veel plezier deel zal uitmaken van onze vereniging.

 

Kampioen van Leveroy:

Op zondag 25 augustus organiseerde schutterij St. Barbara het jaarlijkse “Dörpssjeete”, oftewel “De Kampioen van Leveroy”! Dit is een wedstrijd waaraan iedereen, die enige binding heeft met Leveroy, mag deelnemen. Er word geschoten met 3-tallen en bij de kaveling gaan diegene die bij het inschieten van de drietallen niet gemist hebben ook nog eens door voor de persoonlijke titel. Door de jeugd werd er met de windbuks geschoten voor de jeugdkampioen.

Op deze zonnige zondagmiddag was het een gezellig druk bezocht evenement aan de schietboom in Leveroy, en onder het genot van een hapje en een drankje werd er fanatiek gestreden tussen de 3-tallen.

Rond 18.00 uur werd er begonnen met de kaveling van de 3-tallen en voor de persoonlijke titel. Na een groot aantal kavelrondes was het winnende 3-tal bekend, en ging de strijd voor de persoonlijke kampioen nog even door. Op een gegeven ogenblik werden de bölkes van 1,5 X 1,5 cm vervangen door de kleinere bölkes van 1 x 1 cm. Bij het invallen van de schemering was het moment dan aangebroken dat de strijd tussen de laatste twee schutters gestreden was.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde middag, die ons ook nog een tweetal nieuwe leden heeft opgeleverd.

De winnaars zijn:

Persoonlijk,     Pieter Schreurs
3-tal,                  Leon Beerens, Harrie Heijnen en Frank Kurstjens
Jeugd,                Siem Corsten

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

 

Zondag 16 Juni 2019.

Dekenaal Schuttersfeest te Leveroy.

Op zondag 16 juni 2019 organiseert Schutterij St. Barbara Leveroy het Dekenale schuttersfeest 2019 van het Dekenaat Heythuysen. Het feestterrein met de kogelvangers ligt aan de Graanmolen 4 te Leveroy. Dit is bij het verenigingsgebouw van SV-Leveroy, Jong Nederland Leveroy en Tennis Vereniging Leveroy, waar we dan ook dankbaar gebruik van mogen maken tijdens het Dekenale schuttersfeest.

Aan dit schuttersfeest zullen de volgende schutterijen deelnemen:

1   Sint Jan Baexem
2   Sint Nicolaas Heythuysen
3   Sint Alegundis Buggenum
4   Sint Petrus Roggel
5   Sint Agatha Haelen
6   Sint Sebastianus Neer
7   Bussenschutten Neer
8   Sint Martinus Horn
9   Sint Paulus Roggel
10 Sint Barbara Leveroy

Opstellen voor de optocht om 13.45 uur. De optocht start om 14.00 uur, en zal vooraf gegaan worden door Fanfare Concordia uit Leveroy.  Aansluitend de opening op het feestterrein.

De optochtroute is:

 • Graanmolen
 • Haver
 • Rogge
 • Pastoor de Fauwestraat
 • Dorpstraat
 • Liesjenshoek
 • Haveshof
 • Leiverse velden/ Rob Hoube paedje
 • Graanmolen

Het defilé is aan de Dorpstraat, net voor het terras van Cafe-zaal Wetemans.

Na de optocht (die ongeveer 1,3 km lang is) en de opening, is om 15.00 uur de start van de beoordelings-, mars- en sollistenwedstrijden.

15.15 uur de start van de schietwedstrijd voor de Dekenale Koning en tevens het inschieten van de buksen door de buksmeesters.

16.00 uur aanvang van het korpsschieten.

Verkeersmaatregelen tijdens het schuttersfeest!

Helaas zijn wij ook genoodzaakt om tijdens dit schuttersfeest een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Hierdoor zullen er wat ongemakken ontstaan voor aanwonenden en voor het doorgaande verkeer in Leveroy. Onze excuses hiervoor

Deze maatregelen betreffen:

 • Parkeerverbod voor de Heerbaan (tussen Swelstraat/Molenstraat en Liesjenshoek) van 12.30 uur tot 23.00 uur
 • Afsluiting van de wegen in de optochtroute met een omleidingsroute vanaf Heythuysen via de Reulisweg, Huitje, Sillenhoek en Kappelstraat. En vanaf Nederweert via de Luitstraat, Swelstraat, Heerbaan, Liesjenshoek, Heerbaan. Deze afsluiting en omleiding is van 14.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom op dit Dekenale Schuttersfeest 2019 te Leveroy.