Spring naar inhoud

Trekking loterij:

1e prijs 2571
2e prijs 2492
3e prijs 2759
4e prijs 2406
5e prijs 2756
6e prijs 2641
7e prijs 2634
8e prijs 2567
9e prijs 2686
10e prijs 2644
11e prijs 2636
12e prijs 2691
13e prijs 2680
14e prijs 2735
15e prijs 2646

Trekking loterij: augustus
1e prijs 2492
2e prijs 2704
3e prijs 2745
4e prijs 2686
5e prijs 2622
6e prijs 2586
7e prijs 2654
8e prijs 2582
9e prijs 2710
10e prijs 2588
11e prijs 2629
12e prijs 2692
13e prijs 2627
14e prijs 2635
15e prijs 2681

trekking september

Trekking loterij: sep-19
1e prijs 2574
2e prijs 2734
3e prijs 2665
4e prijs 2698
5e prijs 2755
6e prijs 2704
7e prijs 2283
8e prijs 2627
9e prijs 2736
10e prijs 2590
11e prijs 2699
12e prijs 2463
13e prijs 2458
14e prijs 2629
15e prijs 2759

Kampioen van Leveroy:

Op zondag 25 augustus organiseerde schutterij St. Barbara het jaarlijkse “Dörpssjeete”, oftewel “De Kampioen van Leveroy”! Dit is een wedstrijd waaraan iedereen, die enige binding heeft met Leveroy, mag deelnemen. Er word geschoten met 3-tallen en bij de kaveling gaan diegene die bij het inschieten van de drietallen niet gemist hebben ook nog eens door voor de persoonlijke titel. Door de jeugd werd er met de windbuks geschoten voor de jeugdkampioen.

Op deze zonnige zondagmiddag was het een gezellig druk bezocht evenement aan de schietboom in Leveroy, en onder het genot van een hapje en een drankje werd er fanatiek gestreden tussen de 3-tallen.

Rond 18.00 uur werd er begonnen met de kaveling van de 3-tallen en voor de persoonlijke titel. Na een groot aantal kavelrondes was het winnende 3-tal bekend, en ging de strijd voor de persoonlijke kampioen nog even door. Op een gegeven ogenblik werden de bölkes van 1,5 X 1,5 cm vervangen door de kleinere bölkes van 1 x 1 cm. Bij het invallen van de schemering was het moment dan aangebroken dat de strijd tussen de laatste twee schutters gestreden was.

Al met al was het een zeer gezellige en geslaagde middag, die ons ook nog een tweetal nieuwe leden heeft opgeleverd.

De winnaars zijn:

Persoonlijk,     Pieter Schreurs
3-tal,                  Leon Beerens, Harrie Heijnen en Frank Kurstjens
Jeugd,                Siem Corsten

Alle winnaars van harte gefeliciteerd.

 

Trekking loterij: jul-19

1e prijs 2756
2e prijs 2625
3e prijs 2673
4e prijs 2593
5e prijs 2619
6e prijs 2702
7e prijs 2615
8e prijs 2755
9e prijs 2706
10e prijs 2696
11e prijs 2770
12e prijs 2609
13e prijs 2680
14e prijs 2394
15e prijs 2574

Zondag 16 Juni 2019.

Dekenaal Schuttersfeest te Leveroy.

Op zondag 16 juni 2019 organiseert Schutterij St. Barbara Leveroy het Dekenale schuttersfeest 2019 van het Dekenaat Heythuysen. Het feestterrein met de kogelvangers ligt aan de Graanmolen 4 te Leveroy. Dit is bij het verenigingsgebouw van SV-Leveroy, Jong Nederland Leveroy en Tennis Vereniging Leveroy, waar we dan ook dankbaar gebruik van mogen maken tijdens het Dekenale schuttersfeest.

Aan dit schuttersfeest zullen de volgende schutterijen deelnemen:

1   Sint Jan Baexem
2   Sint Nicolaas Heythuysen
3   Sint Alegundis Buggenum
4   Sint Petrus Roggel
5   Sint Agatha Haelen
6   Sint Sebastianus Neer
7   Bussenschutten Neer
8   Sint Martinus Horn
9   Sint Paulus Roggel
10 Sint Barbara Leveroy

Opstellen voor de optocht om 13.45 uur. De optocht start om 14.00 uur, en zal vooraf gegaan worden door Fanfare Concordia uit Leveroy.  Aansluitend de opening op het feestterrein.

De optochtroute is:

 • Graanmolen
 • Haver
 • Rogge
 • Pastoor de Fauwestraat
 • Dorpstraat
 • Liesjenshoek
 • Haveshof
 • Leiverse velden/ Rob Hoube paedje
 • Graanmolen

Het defilé is aan de Dorpstraat, net voor het terras van Cafe-zaal Wetemans.

Na de optocht (die ongeveer 1,3 km lang is) en de opening, is om 15.00 uur de start van de beoordelings-, mars- en sollistenwedstrijden.

15.15 uur de start van de schietwedstrijd voor de Dekenale Koning en tevens het inschieten van de buksen door de buksmeesters.

16.00 uur aanvang van het korpsschieten.

Verkeersmaatregelen tijdens het schuttersfeest!

Helaas zijn wij ook genoodzaakt om tijdens dit schuttersfeest een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Hierdoor zullen er wat ongemakken ontstaan voor aanwonenden en voor het doorgaande verkeer in Leveroy. Onze excuses hiervoor

Deze maatregelen betreffen:

 • Parkeerverbod voor de Heerbaan (tussen Swelstraat/Molenstraat en Liesjenshoek) van 12.30 uur tot 23.00 uur
 • Afsluiting van de wegen in de optochtroute met een omleidingsroute vanaf Heythuysen via de Reulisweg, Huitje, Sillenhoek en Kappelstraat. En vanaf Nederweert via de Luitstraat, Swelstraat, Heerbaan, Liesjenshoek, Heerbaan. Deze afsluiting en omleiding is van 14.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom op dit Dekenale Schuttersfeest 2019 te Leveroy.

1e prijs 2760
2e prijs 2710
3e prijs 2492
4e prijs 2776
5e prijs 2681
6e prijs 2746
7e prijs 2582
8e prijs 2624
9e prijs 2586
10e prijs 2716
11e prijs 2613
12e prijs 2759
13e prijs 2464
14e prijs 2605
15e prijs 2758

Op bevrijdingsdag, zondag 05 mei 2019, was het weer tijd om te schieten voor de Pierre Janssen Beker. Dit is een wisselbeker die beschikbaar is gesteld door de nabestaanden van ons oud lid Pierre Janssen (Plicht Pierre). Voor deze beker mogen de familie Janssen, familie Delissen en alle leden van Schutterij St. Barbara Leveroy mee schieten. Helaas waren er dit jaar erg veel afmeldingen van de families, en ook het slechte weer zorgde ervoor dat er geen heel groot deelnemersveld was.
Na het verwelkomen van de deelnemers, met een kopje koffie en een stuk vlaai, werden de deelnemerslijsten ingevuld en werd begonnen met schieten. 3 schoten per schutter per ronde. Iedereen mocht 3 rondes schieten, en hierna begon het kavelen voor de 11 schutters die nog geen missers hadden gehad. Elk

e kavelronde waren er wel 1 of meerdere uitvallers. Als laatste van de familie Janssen was het Fabiënne Janssen die genoegen moest nemen met de 5e plaats, en ging de strijd verder tussen 4 schutters van St. Barbara. De 4e plaats werd behaald door Frank Vermij, de 3e Plaats was voor Frits Reemers. De strijd voor de 1e en 2e plaats was daarna ook snel beslist. Peter Kempen miste ook en gaf hiermee de 1e prijs en de wisselbeker aan Elly Reemers.
Elly, van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!