Spring naar inhoud

Dekenaal Schuttersfeest te Leveroy.

Zondag 16 Juni 2019.

Dekenaal Schuttersfeest te Leveroy.

Op zondag 16 juni 2019 organiseert Schutterij St. Barbara Leveroy het Dekenale schuttersfeest 2019 van het Dekenaat Heythuysen. Het feestterrein met de kogelvangers ligt aan de Graanmolen 4 te Leveroy. Dit is bij het verenigingsgebouw van SV-Leveroy, Jong Nederland Leveroy en Tennis Vereniging Leveroy, waar we dan ook dankbaar gebruik van mogen maken tijdens het Dekenale schuttersfeest.

Aan dit schuttersfeest zullen de volgende schutterijen deelnemen:

1   Sint Jan Baexem
2   Sint Nicolaas Heythuysen
3   Sint Alegundis Buggenum
4   Sint Petrus Roggel
5   Sint Agatha Haelen
6   Sint Sebastianus Neer
7   Bussenschutten Neer
8   Sint Martinus Horn
9   Sint Paulus Roggel
10 Sint Barbara Leveroy

Opstellen voor de optocht om 13.45 uur. De optocht start om 14.00 uur, en zal vooraf gegaan worden door Fanfare Concordia uit Leveroy.  Aansluitend de opening op het feestterrein.

De optochtroute is:

 • Graanmolen
 • Haver
 • Rogge
 • Pastoor de Fauwestraat
 • Dorpstraat
 • Liesjenshoek
 • Haveshof
 • Leiverse velden/ Rob Hoube paedje
 • Graanmolen

Het defilé is aan de Dorpstraat, net voor het terras van Cafe-zaal Wetemans.

Na de optocht (die ongeveer 1,3 km lang is) en de opening, is om 15.00 uur de start van de beoordelings-, mars- en sollistenwedstrijden.

15.15 uur de start van de schietwedstrijd voor de Dekenale Koning en tevens het inschieten van de buksen door de buksmeesters.

16.00 uur aanvang van het korpsschieten.

Verkeersmaatregelen tijdens het schuttersfeest!

Helaas zijn wij ook genoodzaakt om tijdens dit schuttersfeest een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen. Hierdoor zullen er wat ongemakken ontstaan voor aanwonenden en voor het doorgaande verkeer in Leveroy. Onze excuses hiervoor

Deze maatregelen betreffen:

 • Parkeerverbod voor de Heerbaan (tussen Swelstraat/Molenstraat en Liesjenshoek) van 12.30 uur tot 23.00 uur
 • Afsluiting van de wegen in de optochtroute met een omleidingsroute vanaf Heythuysen via de Reulisweg, Huitje, Sillenhoek en Kappelstraat. En vanaf Nederweert via de Luitstraat, Swelstraat, Heerbaan, Liesjenshoek, Heerbaan. Deze afsluiting en omleiding is van 14.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is van harte welkom op dit Dekenale Schuttersfeest 2019 te Leveroy.