Spring naar inhoud

De Schutterij

Blijkens de oudste gegevens is het zelfs iets meer dan 350 jaar dat de Leveroyse schutterij bestaat. 1627 Is het eerste jaar waarin de naam van de schutten van St. Barbara voorkomt. Dit jaartal stond op een vogel welke het zilver sierde dat in de tweede wereldoorlog verloren is gegaan. Een van de oprichters moet zijn geweest Alexius de Ligne, prins van Chimay, die veel grond schonk aan de in 1617 gestichte parochie St Barbara-Leveroy.

Nieuw leven

De schutterij heeft in de eerste twee eeuwen van zijn bestaan een grote bloeiperiode doorgemaakt totdat er een periode van stilstand aanbrak. In 1884 werd het corps nieuw leven ingeblazen en werd de schutterij weer zeer actief, tot op de dag van vandaag. Van grote activiteit getuigde bijvoorbeeld het feit dat St. Barbara in 1924 voor het eerst  het Oud Limburgs Schuttersfeest won. Daarna brachten de mannen uit Leveroy nog driemaal de Oud Limburgse trofee mee naar huis, en wel in 1960, 1962 en 1967.